eFacturi plus
0752.164.444
Asistenta si informatii:
Bine ai venit!

Termeni si conditii Informaţii generale

Prezentul document, intitulat Termenii şi Condiţiile de Utilizare a site-ului efacturiplus.ro, reprezintă Contractul de Furnizare de servicii de facturare online.
Părţile contractante
Prezentul Contract de Furnizare de servicii de facturare online este încheiat între S.C. SHOPFIT ONLINE S.R.L (numit în continuare "shopfit.ro") în calitate de furnizor de servicii de facturare online şi dumneavoastră (numit în continuare "Beneficiar") în calitate de beneficiar.
S.C. SHOPFIT ONLINE S.R.L are sediul social în judeţul Iasi, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J22/552/2011 şi are Codul Fiscal 28232434. Site-urile efacturiplus.ro si shopfit.ro sunt proprietatea S.C. SHOPFIT ONLINE S.R.L.
Relaţiile dintre shopfit.ro şi Beneficiar vor fi guvernate de legile aplicabile în România.
shopfit.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni şi condiţii prezentului Contract de Furnizare de servicii de facturare online fără notificări sau înştiinţări prealabile. Indiferent de comunicările/înştiinţările anterioare, continuarea utilizării serviciilor reprezintă acordul Beneficiarului cu privire la aceste modificări. Verificarea periodică a modificărilor şi schimbărilor intervenite în prezentul Contract de Furnizare de servicii de facturare online sunt exclusiv responsabilitatea Beneficiarului.
Prin completarea formularului de înregistrare şi bifarea opţiunii “Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”:
Beneficiarul garantează că reprezintă o persoana juridică conform legislaţiei din România, iar informaţiile furnizate la înregistrare sunt corecte, reale şi aparţin persoanei juridice pe care o reprezintă. De asemenea, se obligă să actualizeze în mod corect şi permanent aceste informaţii.
Beneficiarul primeşte dreptul de a utiliza serviciile de facturare conform prezentului Contract de Furnizare de servicii de facturare online. În cazul în care ulterior Beneficiarul nu mai este de acord cu prezenţii termeni sau cu oricare modificare adusă Contract de Furnizare de servicii de facturare online trebuie să înceteze să mai folosească serviciile de facturare oferite de shopfit.ro.

Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie furnizarea de servicii de facturare online de către shopfit.ro exclusiv prin intermediul site-ului efacturiplus.ro. Facturile generate pot fi listate şi/sau salvate în format pdf şi de aceea NU TREBUIESC CONFUNDATE CU FACTURILE ELECTRONICE.
Obligaţiile shopfit.ro
shopfit.ro asigură Beneficiarului accesul la serviciile de facturare oferite de site-ul efacturiplus.ro pe toată perioada contractuală. Accesul se face prin intermediul unui cont de utilizator reprezentat de un nume de utilizator şi o parolă. Perioada contractuală începe din data în care contul Beneficiarului a fost activat şi rămâne valabilă pentru perioada selectată de Beneficiar în formularul de înregistrare sau de comandă.
În nicio circumstanţă shopfit.ro nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din, sau legate în orice fel de folosirea site-ului efacturiplus.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.
shopfit.ro exclude orice sugestie sau garanţie că:
serviciile vor funcţiona neîntrerupt sau fără erori;
serviciile corespund tuturor cerinţelor Beneficiarului;
eventualele erori vor fi corectate, chiar dacă depune toate eforturile pentru a asigura o experienţă de utilizare cât mai bună Beneficiarului;

Obligaţiile Beneficiarului

Beneficiarul este de acord că este singurul responsabil pentru corectitudinea informaţiilor pe care le introduce pe site-ul efacturiplus.ro, pentru acţiunile întreprinse în cadrul site-ului şi pentru legalitatea documentelor emise cu ajutorul site-ului efacturiplus.ro.
Beneficiarul serviciilor de facturare are următoarele obligaţii:
Să foloseasca serviciile exclusiv în scopuri legale. Sunt strict interzise emiterea de documente care încalcă legile româneşti sau internaţionale.
Să asigure confidenţialitatea informaţiilor care permit accesul la propriul cont de utilizator. Beneficiarul este de acord să folosească butonul de ieşire din contul său atunci când doreşte să părăsească site-ul efacturiplus.ro. shopfit.ro nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către Beneficiar.
Să nu comande şi să nu folosească conturi utilizator decât pentru proprii angajaţi sau parteneri. Aceştia trebuie sa fie în vârstă de cel puţin 18 ani.
Să folosească serviciile de facturare exclusiv în scop propriu, revânzarea acestora este interzisă.
Să nu întreprindă acţiuni care să afecteze buna funcţionare a site-ului efacturiplus.ro. Aceste acţiuni includ, dar nu se limitează la, următoarele: tentativele de acces neautorizat la datele site-ului efacturiplus.ro, utilizarea abuzivă a serviciilor site-ului efacturiplus.ro, tentativele de fraudă prin crearea de mai multe conturi pentru aceeaşi persoană juridică în scopul de a beneficia de perioada de gratuitate. shopfit.ro îşi rezervă dreptul de a judeca el însuşi ce reprezintă o utilizare abuzivă.
Valoarea serviciilor şi condiţiile de plată

shopfit.ro prezintă tarifele de utilizare a serviciilor de facturare în cadrul site-urilor efacturiplus.ro si si shopfit.ro. shopfit.ro poate schimba oricând tarifele pentru serviciile de facturare, fără nicio notificare prealabilă.
shopfit.ro va emite facturi proforme pe baza cărora Beneficiarul va trebui să achite contravaloarea serviciilor de facturare. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care Beneficiarul renunţă anticipat la serviciile de facturare. În caz de neplată, shopfit.ro are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor fără nicio notificare prealabilă.
Prin întreruperea serviciilor se înţelege suspendarea sau ştergerea definitivă a contului/conturilor Beneficiarului de pe serverele shopfit.ro. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparţine în exclusivitate shopfit.ro. Prin neplata serviciilor furnizate, Beneficiarul renunţă în mod expres la alte drepturi şi la protecţia legală.
Oferta comercială pentru serviciile oferite pe site-ul efacturiplus.ro implică oferirea accesului gratuit la o parte din serviciile de facturare timp de 90 de zile. Perioada de gratuitate se calculează din momentul în care Beneficiarul şi-a creat primul cont pe site-ul efacturiplus.ro. După această perioadă, Beneficiarul poate decide dacă doreşte să utilizeze în continuare serviciile, caz în care optează pentru un cont plătit conform ofertei comerciale, sau dacă doreşte să renunţe la utilizarea serviciilor, caz în care contul va fi dezactivat automat, iar datele corespunzătoare contului vor fi şterse de pe site-ul efacturiplus.ro.

Încetarea furnizării serviciilor contractate

shopfit.ro poate înceta furnizarea serviciului contractat de către Beneficiar, imediat, irevocabil şi fără notificare prealabilă în oricare din situaţiile următoare:
Beneficiarul nu a respectat, a violat sau a tratat necorespunzător prezentul Contract de Furnizare de servicii de facturare online sau nu a respectat legea română aplicabilă.
Beneficiarul a furnizat la înregistrarea contului/conturilor informaţii false sau care nu îi aparţin.
Beneficiarul nu a respectat condiţiile referitoare la acurateţea, claritatea şi validitatea datelor de înregistrare.
Beneficiarul nu a răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare.
Beneficiarul este angajat în activitaţi ilegale, frauduloase sau orice tip de activitaţi legate de vânzarea de produse sau servicii care intră în incidenţa legii.
Beneficiarul, un reprezentant/angajat al său, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal în activitaţi care să prejudicieze drepturile sau reputaţia shopfit.ro.
Beneficiarul nu a achitat valoarea serviciului contractat.
Încetarea serviciilor oferite de shopfit.ro are afecte imediate.

Confidenţialitatea datelor

shopfit.ro se angajează să ofere Beneficiarului control deplin asupra informaţiilor pe care acesta le introduce pe site. Beneficiarul poate schimba oricând doreşte parola pentru accesul la contul de utilizator şi poate vizualiza şi actualiza datele cu caracter personal pe care le-a introdus.
shopfit.ro se obligă să nu dezvăluie fără autorizare prealabilă nicio informaţie referitoare la Beneficiar. shopfit.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea datelelor cu caracter personal ale Beneficiarului şi să nu divulge aceste informaţii decât pe baza consimţământului expres şi neechivoc al Beneficiarului, oferit astfel şi numai în limitele legislaţiei în vigoare.
Sub nicio formă, cu excepţia cazurilor definite de legislaţia în vigoare, datele cu caracter personal ale Beneficiarului nu vor putea fi comunicate către terţi.
Datele cu caracter personal ale Beneficiarului sunt necesare şi vor fi folosite pentru a putea oferi serviciile site-ului efacturiplus.ro, în sensul emiterii documentelor de facturare, al personalizarii serviciilor cu datele Beneficiarului, precum şi pentru a putea comunica cu Beneficiarul cu privire la serviciile solicitate, disponibilitatea şi eventualele întreruperi ale serviciilor şi alte aspecte legate de funcţionalităţile oferite.
S.C. SHOPFIT ONLINE S.R.L. este înregistrată cu nr. la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Acasa | Ghid utilizare | Termeni si conditii | Legislatie | Contact!